2 dages kursus om spiseforstyrrelser

2 dages kursus om spiseforstyrrelser

Tid: tirsdag den 7. og onsdag den 8. maj 2019 kl. 9.00 – 16.00

Sted: Vindruevej 2A, 2400 København NV

Undervisere: 

Anne Line Rasmussen, cand.psych, aut., specialist i psykoterapi, har arbejdet med spiseforstyrrelser siden 2003 i psykiatrien og i privat praksis, har mangeårig ansættelse på Anoreksiklinikken, Rigshospitalet. 

Agnieszka Nielsen, cand.psych, aut., har arbejdet med spiseforstyrrelser siden 2001 i psykiatrien og i socialpsykiatrien, har mangeårig ansættelse på Anoreksiklinikken, Rigshospitalet.

Tilmelding: til psykolog@annelinerasmussen.dk senest den 15. april 2019.

Pris: kr. 3500,- inkl. forplejning.

Målgruppe:Psykologer og læger. Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke nødvendigt.

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening med 12 timer under tværgående modul, ”3.99 Øvrige” til specialistuddannelse i: psykoterapi, sundhedspsykologi, psykotraumatologi, psykopatologi, klinisk neuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, gerontopsykologi.

Der er mange myter om spiseforstyrrelser og lidelsen vækker ofte stærke reaktioner både i befolkningen generelt og blandt professionelle. På kurset gør vi op med myterne og giver dig en grundlæggende viden omanoreksi, bulimi og BED. 

På kurset vil du:

 • Få kendskab til de forskellige spiseforstyrrelser og deres fremtrædelsesformer
 • Få forståelse for de bagvedliggende psykologiske faktorer
 • Få kendskab til den nyeste forskning og god klinisk praksis
 • Få introduktion til behandling og forskellige forståelsesmodeller. 
 • Få viden om relevante interventionsmetoder fra den kognitive, adfærdsterapeutiske, mentaliseringsfremmende og psykodynamiske tilgang.
 • Få større indblik i typiske modoverføringsreaktioner i forhold til spiseforstyrrelser

På baggrund af kurset vil du:

 • På introducerende niveau kunne diagnosticere spiseforstyrrelser, overveje differentialdiagnoser og/eller komorbiditet, herunder have kendskab til forskellige diagnostiske redskaber
 • Kunne udarbejde behandlingsmål og planlægge psykoterapeutiske forløb med udgangspunkt i en forståelse af de bagvedliggende psykologiske faktorer
 • Kunne gøre dig overvejelser omkring sygdommens funktion som mestringsstrategi
 • Få forståelse for ambivalensen og dens betydning for motivation til behandling
 • Blive mere opmærksom på sammenhængen mellem krop og psyke

Undervisningssted:
c/o Dansk Psykoanalytisk Selskab
Trondhjemsgade 13, stuen
2100 København Ø
Se på kort >

E-mail: Skriv til os – Klik her >>

Bank information:
CVR nr.: 0010470277
Bank: Danske Bank
Reg.: 9570 Konto nr.: 10043751
IBAN.: DK3830000010043751
SWIFT: DABADKKK

Find os på Facebook