Hvem er vi?

IPP – Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi er en uddannelsesinstitution som gennemfører uddannelser og kurser i psykoanalytisk psykoterapi.

Oprindeligt var IPP en del af Dansk Psykoanalytisk Selskab, men siden 1985 har IPP været en selvstændig organisation.

Aktuelt vil det 11. hold pr. 01.01.2023 have gennemført det 3-årige uddannelsesforløb.

IPPs daglige drift og ledelse varetages af bestyrelsen, som aktuelt består af 3 medlemmer: en forkvinde, en kasserer og et menigt medlem. Det er bestyrelsen, der planlægger uddannelserne og sørger for rammerne i form af undervisningsplaner og relevant litteratur, lærerkræfter og supervisorer, lokaler osv. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for at formaliteterne er i orden så som godkendelse af uddannelserne i Dansk Psykologforening og i Dansk Psykiatrisk Selskab samt at godkende den enkelte kandidats uddannelsesforløb.

Undervisningssted:
c/o Dansk Psykoanalytisk Selskab
Trondhjemsgade 13, stuen
2100 København Ø
Se på kort >

E-mail: Skriv til os – Klik her >>

Bank information:
CVR nr.: 0010470277
Bank: Danske Bank
Reg.: 9570 Konto nr.: 10043751
IBAN.: DK3830000010043751
SWIFT: DABADKKK

Find os på Facebook