3-årig IPP-uddannelse

3-årig specialistuddannelse i psykoanalytisk psykoterapi   

Februar 2023 – december 2025

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Uddannelsen indeholder en grundig indføring i klassisk og moderne psykodynamisk teori, psykopatologi og behandlingsteknik med et tæt samspil mellem teori og klinisk praksis. 


Lærere og supervisorer har specialistgodkendelse i psykoterapi og supervision hos både DPF og DPS og er medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab (DPAS). 

Det samlede forløb består af egenterapi, teoriundervisning, klinisk arbejde og supervision:  

Egenterapi: Denne skal foregå som individuel psykoanalytisk psykoterapi 1 eller 2 gange ugentligt á minimum 45 min. pr. session omfattende 120 timer.

Teori: Teoriundervisningen omfatter en systematisk gennemgang og diskussion af klassisk og nyere psykoanalytisk teori og tekniske principper for psykoanalytisk psykoterapi. Undervisningen foregår over 6 semestre med 8 seminarer pr. semester. I alt 120 timers teoretisk undervisning.

Som afslutning på uddannelsen skal kandidaten udarbejde et skriftligt essay på grundlag af et af de superviserede psykoterapeutiske forløb.

Kliniske forløb: 

Model 1      
Egenterapi: 2 sessioner pr. uge i min. 1,5 år
2 klientforløb á 2 sessioner pr. uge i min. 1 år

Model 2       
Egenterapi: 2 sessioner pr. uge i min. 1,5 år
3 klientforløb á 1 session pr. uge i min. 1 år

Model 3      
Egenterapi: 1 session pr. uge i min. 3 år
3 klientforløb á 1 session pr. uge i min. 1 år

Supervision:
Supervisionen skal foregå hver anden uge med minimum
60 supervisionstimer suppleret med 2 gruppesupervisionsseminarer
pr. semester á 2 timer. I alt 24 gruppesupervisionstimer (max 8 deltagere).

Supervisionen skal foregå hos minimum 2 forskellige supervisorer. 

Yderligere oplysninger vedrørende uddannelsen/valg af efteruddannelse kan fås ved henvendelse til:

Annick Guichard
Tlf.: 3013 2905
Send en e-mail til Annick >>

Charlotte Simonsen
Tlf.: 2661 5556
Send en e-mail til Charlotte >>

Hannah Katznelson
Tlf.: 2961 7083
Send en e-mail til Hannah >>


Ansøgningsfrist d. 1. januar 2023

Download ansøgningsskema her >>

Undervisningssted:
c/o Dansk Psykoanalytisk Selskab
Trondhjemsgade 13, stuen
2100 København Ø
Se på kort >

E-mail: Skriv til os – Klik her >>

Bank information:
CVR nr.: 0010470277
Bank: Danske Bank
Reg.: 9570 Konto nr.: 10043751
IBAN.: DK3830000010043751
SWIFT: DABADKKK

Find os på Facebook